h o m e          a u t o r           s m a l l - s i z e d         m i d s i z e d         g r e a t


„Tomáš Pergler vytváří zajímavé abstraktní objekty, v nichž částečně využívá přírodních forem. Dospívá ke kultivovanému výrazu, který navazuje na meziválečné i poválečné abstraktní tendence a v jednoduchosti formy osobitým způsobem rozvíjí jejich odkaz…”
cit. Jiří Machalický, Důvěrný dialog II, Praha 2002

„Tomáš Pergler formed attractive abstract objects with partly natural forms quotations. He reach refined expressions , in which follow up interwars as well afterwars abstract tendencies and in its form siplicity he work out his heritage it in his peculiar manner…”
cit. Jiří Machalický,Intimate Dialogue II, Prague 2002


Klikněte zde: KATALOG TP 2014