h o m e          a u t o r           s m a l l - s i z e d         m i d s i z e d         g r e a t


Tomáš Pergler
*22. 8. 1960 v Praze, 38. generace šlechtického rodu Von Perglas
1985 absolvoval Filosofickou fakultu UK v Praze
Od r. 1998 pracuje na Akademii výtvarných umění v Praze

Člen Asociace jihočeských výtvarníků (AJV)
Člen výtvarné skupiny Et cetera…
Zakladatel uměleckého hnutí Nevěř mouce
Kurátor výstavního programu pražské galerie H6 Husova 6

Více než 70 samostatných a skupinových výstav v ČR a v zahraničí
Zastoupen v řadě soukromých sbírek v ČR a v zahraničí
Díla ve veřejném prostoru v Rakousku, Izraeli, Turecku a České republice

Sympozia: Veltrusy 2003, Sv. Jan pod Skalou 2004, Mugla (Turecko) 2010, Kolín (2012+2014), Eisgarn (Rakousko) 2012, Štětí (2013)

Mezinárodní projekty: Jeruzalém (Izrael) 2001, Düsseldorf (SRN) 2011, Eisgarn (Rakousko) 2011, Rumunský institut Praha 2013+2014

Publikace: Nehasil (2003), Outsider (2009), Knihovníkův poslední ráj (2010), Gruss aus Perglas (2014)

     Kontakt/Contact:

e-mail: TPergler@seznam.cz
www.tomaspergler.cz
www.avu.cz/~pergler
mobile: +420 732844910

Tomáš Pergler
*22. 8. 1960 Prague, Czech Republic, 38. generation Von Perglas Nobility
1985 he gratuated the Philosophical Fakulty of Charles University Prague
Since 1998 he works at the Academy of Fine Arts in Prague

Member of the Association of Southbohemian Artist (ASBA)
Member of Et cetera… group of art
founder of „Don´t trust Flour“ Art Movement
H6 Husova 6 Prague Gallery curator

International Projects: Jerusalem (Izrael) 2001, Düsseldorf (Germany) 2011, Eisgarn (Austria) 2011, Romanian Institute Prague (2013+2014)

Publications: Nehasil (2003), Outsider (2009), Librarians last Paradise (2010), Gruss aus Perglas (2014)

More than 70 solo an group exhibitions in the Czech Rep. and abroad

Public space works of art: Turkey, Israel, Austria, the Czech Rep.

Art Symposiums: Veltrusy 2003, Sv. Jan pod Sk. 2004, Mugla (Turkey) 2010, Eisgarn (Austria) 2012, Štětí (2013)